Barış Türereventnews.online

7 Ağustos 2021 - 23:23

İstanbul'da doğdu ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nün ardından Işık Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli etkinliklerde, organizasyonlarda ve üniversitelerde konuşmacı olarak yer almakta, seminerler vermekte ve sektörel araştırmalar yürütmektedir.

Barış Türer