M.I.C.E. Endüstrisi Bileşenleri Ankara'ya Çıkarma Yaptı -

15 Mayıs 2022 - 23:55

M.I.C.E. Endüstrisi Bileşenleri Ankara’ya Çıkarma Yaptı

M.I.C.E. Endüstrisi bileşenleri, sektörel sorunları kaynağında aktarmak, farkındalık yaratmak, pandeminin ortaya koyduğu derin çatlağı ilgili makamlara paylaşmak ve gerekli desteklerin sağlanabilmesi adına Ankara’ya çıkarma yaptı. Aralarında 17 Dernek ve 1 Platformun yer aldığı heyet, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İyi Parti STK’lardan sorumlu Başkanı Burak Akburak ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

M.I.C.E. Endüstrisi Bileşenleri Ankara’ya Çıkarma Yaptı
Son Güncelleme :

17 Mart 2021 - 9:11

EventNews

M.I.C.E. Endüstrisi bileşenleri, sektörel sorunları kaynağında aktarmak, farkındalık yaratmak, pandeminin ortaya koyduğu derin çatlağı ilgili makamlara paylaşmak ve gerekli desteklerin sağlanabilmesi adına Ankara’ya çıkarma yaptı. Aralarında 17 Dernek ve 1 Platformun yer aldığı heyet, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İyi Parti STK’lardan sorumlu Başkanı Burak Akburak ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.

Heyetten yapılan açıklamada; “MICE sektör bileşenleri olarak 17 dernek ve 1 platformdan oluşan sivil inisiyatif olarak sektörümüzü, endüstriyel ve ekonomik büyüklüğümüzü, verdiğimiz yaşam mücadelesini olası tüm ilgililere duyurmak adına Ankara’dayız.” denildi.

M.I.C.E. Sektör Bileşenleri Ankara'ya Çıkarma Yaptı

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) devam etmeli

Heyetin ilk durağı, Ankara Ticaret Odası oldu. ATO başkanı Gürsel Baran ile bir araya gelen M.I.C.E. Endüstrisi bileşenleri, Başkan Baran’la yapmış olduğu görüşmede Nisan ayı itibariyle başlayacak olan turizm hareketliliğinin deniz, kum, güneş turizmi üzerine beklendiğini, kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü başta olmak üzere gerek incoming gerekse de outgoing segmentlerinde de en erken hareketliliğin Eylül veya Ekim ayı sonrası hatta 2022 yılı başlarını bulabileceği aktarıldı. Neredeyse son umut olarak tutunulan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ)’nin koparılmaması gerekliliği dile getirilirken, KÇÖ ile birlikte sicil affı, vergilerin ötelenmesi, hibe kredilerin sektörün hayatta kalabilmesi ve pandemi sonrasına hizmet üretebilmesi adına çok önemli olduğunun altı çizilerek ATO Başkanı Gürsel Baran’dan gerekli desteklerin sağlanmasını talep ettiler.

M.I.C.E. Sektör Bileşenleri Ankara'ya Çıkarma Yaptı

İkinci durak, İYİ Parti

Aralarında; AFYAD, BOYD, DPİD, FSTD, I-MICE, INTHA, İSTAV, MPI, PCO, SITE Turkey, SSTD, TEODER, TETSED, TKTD, TUED, UFYD, YEKON ve YEPUD’un yer aldığı sektör temsilcilerinin ikinci durağı İyi Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak oldu. Heyet, Akbulak ile gerçekleştirdikleri ziyarette, M.I.C.E. Endüstrisinin sorunlarını dile getirirken, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte sektöre gerekli desteklerin sağlanmasını ve desteklerin yerine ulaşabilmesi adına gerek T.B.M.M. ve gerekse siyasetin diğer alanlarında M.I.C.E. Endüstrisi’nin göz ardı edilemeyecek derecede katkı sağlayan bir yapısının olduğunu, sektörün içinde yer aldığı zorlu süreçlerin devam etmesiyle birlikte, yüzbinlerce kişinin işsiz kalıp, on binlerce şirketin ise kapanabileceğinin altını çizerek gerekli desteklerin sağlanmasını talep ettiler.

M.I.C.E. Sektör Bileşenleri Ankara'ya Çıkarma Yaptı

Heyetin üçüncü ziyareti Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’e oldu

17 Dernek ve 1 Platformun aralarında yer aldığı M.I.C.E. Endüstrisi bileşenlerinin üçüncü ziyareti Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’e oldu. Sektör temsilcileri, Zengin’le yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “ekonomik istikrar kalkanı paketinde“ etkinlik ve organizasyon sektörünün yer almasının memnuniyetle karşılandığını ve sektör adına bir kazanım olarak kabul ettiklerinin altını çizdiler. Sektör temsilcileri, ancak KÇÖ, vergilerin ötelenmesi, KDV ve stopaj düzenlemeleri gibi çalışma ve desteklerin sektöre belli ölçüde nefes aldırmakla birlikte yaşanan krizin boyutlarına göre kısıtlı kaldığını aktardılar.

Cumhurbaşkanı tarafından 17 Şubat ve 15 Mart’ta yapılan açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin uzatılmayacağını büyük üzüntüyle dinlediklerini belirtirken, bu konuda zorlayıcı günlerin sektörü daha da derinden etkileyeceğine vurgu yapıldı.

Heyet, Özlem Zengin’e Nisan ayında başlaması muhtemel turizm hareketliliğinin deniz, kum, güneş turizmi üzerine olacağını, sektörün çalıştığı segmentleri barındıran toplantı, kongre, etkinlik, organizasyon, fuar, incoming ve outgoing segmentlerinde en erken hareketliliğin sonbaharı hatta 2022 yılı ilk çeyreğini bulabileceğini bu bağlamda sektörün hayatta kalabilmesi ve nitelikli istihdamını koruyabilmesi adına Kısa Çalışma Ödeneği’nin sektörel bazda uzatılmasının hayati önem taşıdığını, bunun yanı sıra pandemi sonrasına rekabet edebilecek düzeyde hizmet üretebilmenin hibe kredi, vergilerin ötelenmesi, stopaj indirimi, sicil affı gibi destek ve teşviklerden geçtiğine vurgu yapıldı.

M.I.C.E. Sektör Bileşenleri Ankara'ya Çıkarma Yaptı

Dördüncü ziyaret T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a

M.I.C.E. Endüstrisi bileşenlerinin dördüncü ziyareti T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a oldu. Heyetin Bakan’la gerçekleştirdiği görüşmede, Nisan ayı itibariyle başlayacak olan turizm hareketliliğinin deniz, kum, güneş turizmi üzerine beklendiğini kongre, toplantı, etkinlik ve fuar sektörü başta olmak üzere gerek incoming gerekse de outgoing segmentlerinde de en erken hareketliliğin Eylül veya Ekim ayı sonrası hatta 2022 yılı başlarını bulabileceği aktarıldı.

Özellikle Uluslararası şirketlerin çalışanlarına Haziran ayı sonuna kadar getirmiş oldukları seyahat, toplantı ve etkinliklere katılım yasağının altı çizilirken, aynı zamanda dünyada aşılama çalışmalarının beklenenden zayıf ilerlemesinin yanı sıra etkinlik ve organizasyonlara getirilen kısıtlamaların satın alıcıda ve hizmet üreticide kafa karışıklığı yarattığını, belirli kapasitelerle açık ve kapalı alanlarda etkinlik ve organizasyon yapmanın önünün muhakkak açılması gerektiği, toplantı, etkinlik, kongre, fuar ve organizasyon sektörünün tedbir ve önlemlerle organizasyon yapabileceği, tüm tedbirleri alabileceği aktarılırken, bu konuda gerekli tüm destekler konusunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklerinin beklendiğinin altı çizildi.

Türkiye ve İstanbul’u tekrar üst sıralara alabilmenin sektörü hayatta tutmakla, teşvik ve destek paketleriyle olabileceğini, aksi durumda sektör tarafında binlerce firmanın kapanma, onbinlerce çalışanın işsiz kalma, rekabet avantajını kaybetmek gibi birçok tamir edilemez ve sarılamaz yarayla baş başa kalacağını bu bağlamda neredeyse son umut olarak tutunulan KÇÖ’nün uygulamasının devam ettirilmesinin istihdamın korunması ve nitelikli personelin sektörde kalabilmesi adına çok önemli bir öncelik taşıdığı heyet tarafından Bakan Ersoy’a aktarılan bilgileri arasında yerini aldı. Sektörün hayatına devam edebilmesi adına vergilerin ötelenmesi, hibe kredi, sicil affı çıkarılması gibi hususların öneminin altı çizilirken, sektörün alacağı teşvik ve desteklerle pandemi sonrasına hazırlanmasının rekabette ciddi avantaj sağlayacağı Bakan Ersoy ile paylaşıldı.

M.I.C.E. Sektör Bileşenleri Ankara'ya Çıkarma Yaptı

Son ziyaret Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’na

Hayatta kalmak, istihdamı koruyabilmek ve üretebilmek adına desteklenmemiz elzem. Sesimizi tüm ilgililere duyurmak adına Ankara’dayız mottosuyla ziyaretlerini gerçekleştiren M.I.C.E. Endüstrisi bileşenlerinin beşinci ziyareti Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’na oldu.

Heyet, muhalefet partilerinin de, M.I.C.E. Endüstrisi’ne dikkatlerinin artırılması, T.B.M.M. başta olmak üzere diğer tüm alanlarda sektörün gerekli desteklere kavuşabilmesi adına KÇÖ başta olmak üzere, sektörün istihdamı koruyabilmesi ve pandemi sonrasına hizmet üretebilmesinin önünün, destek ve teşviklerden geçtiğini bu bağlamda rakip ülkeler nezdinde de rekabet avantajının korunabilmesi adına topyekün bir desteğin, stratejik sektör olan “turizm sektörü“ ve nitelikli insan kaynağından, bıraktığı gelire, şehir ekonomilerini beslemesinden çok büyük bir ekosistemi ayakta tutan “MICE Endüstrisi“ne sağlanması gerektiği aktarıldı.

Görüşme Başlat
EventNews.Online
Türkiye'nin ilk ve tek online Etkinlik Endüstrisi haber platformu EventNews.Online'a hoşgeldiniz!

Haber Merkezi
[email protected]

Reklam Servisi
[email protected]