İçişleri Bakanlığı: "Kurumların Etkinlikleri 3 Ay Ertelendi" - eventnews.onlineeventnews.online

16 Ekim 2021 - 06:26

İçişleri Bakanlığı: “Kurumların Etkinlikleri 3 Ay Ertelendi”

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs Covid-19 salgın sürecinde ki yaşanan artış nedeniyle; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 3 ay süreyle ertelendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: “Kurumların Etkinlikleri 3 Ay Ertelendi”
Son Güncelleme :

27 Kasım 2020 - 19:38

EventNewsOnline

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs Covid-19 salgın sürecinde ki yaşanan artış nedeniyle; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 3 ay süreyle ertelendiği bildirildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi konulu genelge gönderdi. Genelgede koronavirüs Covid-19 pandemisinin, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda birçok tedbir kararlarının alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Genelgede şu detaylara yer verildi:

1- Dünyada halen Covid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir.

2- Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini önermiştir.

3- 1.17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükümü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

4- 2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirildi.

5- Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

6- Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.