Röportaj: Cihan Oğhan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı - eventnews.onlineeventnews.online

29 Kasım 2021 - 23:16

Röportaj: Cihan Oğhan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı

“Türkiye çok daha büyük ve uzun soluklu krizler ile karşı karşıya kalmış bir ülke. Bu sefer farklı olarak tüm dünya ile entegre bir süreç yaşadık. Dolayısıyla çözümü de hep beraber bulacağız. Bizler 2K ailesi olarak sert rüzgarlara dayanabilen bir yapıya sahibiz. Sürecin hızlı bir şekilde pozitif anlamda değişeceğine inancımız tam. Sürecin bizleri ve sektörü daha da güçlendireceğini ve büyüteceğini düşünüyoruz.” Event News olarak, Etkinlik Endüstrisi’nin en önemli insan kaynağı firmalarından biri olan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Oğhan ile son dönem çalışmaları hakkında görüşlerini aldık. Cihan Bey’e gerçekleştirdiğimiz röportaj için teşekkür ederiz.

Röportaj: Cihan Oğhan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı
Son Güncelleme :

09 Ağustos 2020 - 20:41

EventNewsOnline

“Türkiye çok daha büyük ve uzun soluklu krizler ile karşı karşıya kalmış bir ülke. Bu sefer farklı olarak tüm dünya ile entegre bir süreç yaşadık. Dolayısıyla çözümü de hep beraber bulacağız. Bizler 2K ailesi olarak sert rüzgarlara dayanabilen bir yapıya sahibiz. Sürecin hızlı bir şekilde pozitif anlamda değişeceğine inancımız tam. Sürecin bizleri ve sektörü daha da güçlendireceğini ve büyüteceğini düşünüyoruz.” Event News olarak, Etkinlik Endüstrisi’nin en önemli insan kaynağı firmalarından biri olan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Oğhan ile son dönem çalışmaları hakkında görüşlerini aldık. Cihan Bey’e gerçekleştirdiğimiz röportaj için teşekkür ederiz.

Cihan Bey sizi tanıyabilir miyiz?

1 Mayıs 1983’de İsviçre’de doğdum. İlköğrenimime 6 yaşındayken Basel’de başladım. Lise eğitimine Türkiye’de devam ettim ve Bahçelievler Anadolu Lisesinden mezun oldum. Burada Almanca üzerine eğitim aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi – Almanca Öğretmenliği bölümüne giriş yaptım. Öğrencilik dönemlerinden itibaren MICE sektöründe çalışıyorum. 2006 yılında sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonel insan kaynağı desteği için 2K İnsan Kaynakları şirketini kurdum. Kurulduğumuz dönemden beri hem yurt içi hem de yurt dışı birçok organizasyona dönemsel insan kaynağı hizmeti sağladık. Şirketimiz bünyesinde LCV Hizmeti, transfer ve mailing hizmetlerinde de etkin rol aldık. 

Sektörün bilinçlenmesi ve büyümesiyle birlikte Yepud Yönetim Kurulu Üyeliği, ardından da I-MICE İcra Kurulu Üyeliğine seçildim. Faal olarak çalışmalarıma şirketimiz bünyesinde devam etmekle birlikte, MICE sektörü için etkin rol almaktaya gayret ediyorum. 2020 yılına İstanbul Şehir Ödülleri’nde 2K Kaliteli Kurumsal adına ”En İyi Mice Tedarik Firması” ödülünü aldık.

2K İnsan Kaynakları şirketi, Etkinlik Endüstrisi’nin kalite ve tecrübe merkezli İK hizmetlerini gerçekleştiren önemli bir marka. 2K’nın çalışma alanı yalnızca İnsan Kaynakları sağlamak değil. 2K’yı sizden öğrenebilir miyiz? Farklı ne tür hizmetler sağlıyorsunuz?

İnsan Kaynakları dışında, LCV (lütfen cevap verin) hizmetini de vermekteyiz. Call-Center hizmetlerimizde deneyimli kadın personellerimizden oluşan bir ekibimiz var. Aramaları KVKK’ya uygun bir şekilde ses kaydı alarak gerçekleştiriyorlar. Ses kayıt sisteminde gerçekleşen aramalar tüm taraflara güven veriyor. Kişilerin aranıp aranmadığı veya arandığında nasıl bilgilendirme yapıldığını raporlama şansımız oluyor. Aynı zamanda gün sonunda tek bir liste üzerinden temiz bir excel raporlamasını da müşterilerimize iletmiş oluyoruz. Böylelikle ofisimizde yürüttüğümüz bu operasyon için müşterilerimize operasyonel olarak alan ve gürültü tasarrufu sağlayarak kendi ekipmanlarımızla teknolojiyi kullanıp rahat bir operasyon süreci sunuyoruz.

Röportaj: Cihan Oğhan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı

2K, pandemi süreci başından bu yana, özellikle hijyen, sağlık ve etkinlik projelerinde nitelikli sağlık ekipleri oluşturan ve bu çalışmaları bilimsel temele dayandıran hizmetlerde sağlıyor. Sağlık ekipleri ve hijyen konularında neler söylemek istersiniz? Sektörün gerçekten de böyle bir oluşuma ihtiyacı var mıydı?

Başta insan sağlığı çok önemli aslında, dünyanın böyle bir durumda kalmadan bu tip önlemleri alması gerekiyordu. Covid–19’un hızlı yayılması tüm dünyanın aynı anda bu konuya hızlı bir şekilde ayak uydurmasına yol açtı. Yeni normal de insana ve yaşam koşullarına dikkat edilen ortamlarda yaşayacağımız için alınan önlemleri destekliyor ve prosüdürlerin giderek denetlenebilir hale gelmesini umut ediyorum. Hijyen ve temizlik Covid-19 olmadan da gündemimiz olması gereken konular arasında olmalı.

En son gerçekleştirdiğiniz tanıtım filmlerinizden de gördüğümüz üzere, “Güvenli Organizasyonlar Standartlarımızla, Yeni Normale Hazırız” mottosuyla önemli bir çıkış yaptınız. Güvenli organizasyon nedir? Yeni normale nasıl hazırlandığınızı anlatır mısınız?

Organizasyonlarınızda görev alacak tüm personele taşınabilir hijyen kiti temin ediyoruz. Organizasyon öncesi ve esnasında personelimizin periyodik olarak ateş ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Sertifikalı hijyen uzmanlarımızla her ekibe hijyen, tedbir ve kural eğitimleri veriyoruz. Talep halinde sosyal mesafe şapkası temin ediyor, personelin birbirleri ve katılımcılarla mesafelerini kontrol altında tutuyoruz. Her 30 dakikada bir personel uyarıları yapıyor, bireysel veya toplu olarak bilgilendirmeler yapıyoruz.

Organizasyon esnasında taşınabilir hijyen kiti konusunda çözümlerde sağlıyorsunuz. Bu konu bakanlık ve ilgili kurumların belirlemiş olduğu standartlarda yapılması gerekli. Ürünlerin kalite standartları konusunda bilgi verir misiniz?

Her konunun bir uzamanı vardır. Bizlerin de bu konuda uzamnlaşmış ve devlet tabanlı yazılımlara entegre çalışan OSGB firması ile birlikteliğimiz var. Denetimlerimizi ve sağlık süreçlerimizi hızlı ve devlet entegreli çözümlerle üretiyoruz ve gerçekleştiriyoruz.

Organizasyon öncesi ve sonrasında tüm personele zorunlu kontroller gerçekleştiriyorsunuz? Ne tür kontroller sağlanıyor?

 • Biyokimyasal Testler
 • Hemogram,
 • HDL-LDL,
 • Kreatinin,
 • Üre,
 • BUN,
 • AST, ALT,
 • Kolesterol,
 • Açlık-Tokluk Kan Şekeri,
 • Enzimler,
 • Hormon Paneli,
 • Metabolit Ölçümleri,
 • Mineral Ölçümleri,
 • Lipid-Protein Ölçümleri,
 • Anemi Paneli
 • Mikrobiyolojik Testler
 • Gaita Analizleri
 • Kimyasal Testler
 • Kanda Ağır Metal Araması
 • Tam İdrar Tetkikleri
 • Toksikoloji Tetkikleri
 • Serolojik Testler
 • HbsAG,
 • Anti-HBs,
 • Anti-HCV,
 • Anti-HIV,
 • Anti-Rubella IgG,
 • Anti-HBc IgM,
 • IgE
 • Görüntüleme Hizmetleri
 • Akciğer Grafisi
 • Pnömokonyoz okuyuculu akciğer grafisi
 • Fiziksel Testler
 • Göz Fonksiyon Testi
 • İşitme Testleri
 • Renk Körlüğü Taraması
 • Solunum Fonksiyon Testi
Röportaj: Cihan Oğhan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı

Sertifikalı hijyen uzmanları olarak adlandırdığınız ekipleriniz de var. Bu ekiplerin ana görevi nedir? Ne tür çalışmalar gerçekleştiriyorlar?

Özellikle pandemi süreci başta olmak üzere Covid–19 belirtisi gösteren bir personel veya müsaifir ile karşılaşıldığında nelerin yapılması gerektiği veya nasıl önlem alması gerektiği hakkında dönemsel çalışan ekiplere ilk operasyon süresince eğitim verip süreci takip eden sertifikalı eğitmenlerdir.

İş ortaklarınıza mobil sağlık hizmeti konusunda da çözümler sağlıyorsunuz. Bu konuyu açabilir miyiz?

Yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkan iş yeri sağlık taramalarının birincil amacı meslek hastalıklarına neden olan ortam şartlarının belirlenmesi ve önüne geçilmesidir. Bununla birlikte olası iş kazalarını engellemek amacıyla tedbir alınmasını sağlanmaktadır. Pratikte işe giriş sağlık tetkikleri yasal zorunluluktan öte çalışanların işe girişlerde sağlık açısından nasıl teslim alındığı ve olası bir iş gücü kaybında, kaza veya hastalığın yapılan iş ile alakalı olup olmadığının tespiti için elzem bir basamakdır. İş koluna ve çalışma ortamına bağlı olan tetkikler, İş Güvenliği Uzmanı desteği ile iş yeri Hekimi tarafından belirlenir, gezici mobil sağlık araçları ile alınan örnekler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış laboratuvarlarda analiz edilir. İş yeri taramaları doğru bir şekilde yapıldığında çalışanların memnuniyeti ve iş tatminini artırır ve iş günü kayıplarını engeller. 2K MS Hizmetleri; iş yerinde zaman ve iş gücü kaybı olmaksızın NAR Mobil Sağlık program ortakları tarafından yapılır. Yeterliliği sağlanmış uzman ve sağlık personeli kadrosuyla danışman firmalarımıza hizmet bütünlüğü sağlayabilmek için çaba harcıyoruz . Mobil Sağlık Hizmeti aracımızla işletmenizde çalışanlarınızın ihtiyacı olan tüm sağlık tetkiklerini yapıyor, sonucu en doğru ve hızlı şekilde tarafınıza ulaşması için çaba harcıyoruz.

Organizasyonların artık olmazsa olmazı fiziksel mesafe kuralları. Bu konuda ne tür önlemler aldınız? Sağladığınız bu kadar önemli çalışmalar kapsamında iş ortaklarınızı nasıl yönlendiriyorsunuz?

Yeni normalde sağlık başığı altında sağlanması zorunlu bazı hizmetler var. Bu kapsamda iş ortaklarımıza yukarıda bahsetmiş olduğumuz devlet ile entegre olarak hizmet verebildiğimiz konu başlıklarını hizmet olarak sunuyoruz.

Etkinlik sektörü, Mart ayından bu yana çok ciddi bir ekonomik ve sosyal krizle baş etmeye çalışıyor. Sizin kısa-orta ve uzun vadeli öngörülerinizi alabilir miyiz?

Türkiye çok daha büyük ve uzun soluklu krizler ile karşı karşıya kalmış bir ülke. Bu sefer farklı olarak tüm dünya ile entegre bir süreç yaşadık. Dolayısıyla çözümü de hep beraber  bulacağız. Bizler 2K ailesi olarak sert rüzgarlara dayanbilen bir yapıya sahibiz. Sürecin hızlı bir şekilde pozitif anlamda değişeceğine inancımız tam. Sürecin bizleri ve sektörü daha da güçlendireceğini ve büyüteceğini düşünüyoruz.

Son dönemde ne tür talepler alıyorsunuz? Kapalı mekan etkinlikleri neredeyse hiç yapılmıyor. Size gelen talepler ne durumda?

Kapalı mekanlarda genelde yukarıda bahsetmiş olduğumuz önlemler alınmış şekilde birkaç operasyon gerçekleştridk. Daha çok kapalı ortamlarda maskenin takılması veya Covid-19 bilgilendirmesi başlığı altında ekipler görev alıyor. Genelde AVM gibi insan popilasyonunun olduğu yerlerde yıllık anlaşmalar yapmaya başladık. Bu etkinliklerin dışında konser aktiviteleri ve outdor etkinlikler çoğalmaya başladı.

Röportaj: Cihan Oğhan 2K İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni normal olarak adlandırdığımız bu süreç, yeni iş düzenleri, prensipleri ve uygulamalarını da yaşamımıza sokmuş durumda. Özellikle İnsan kaynakları branşında yeni normal ne tür değişimleri beraberinde getirdi?

Aslında pozitif anlamda etkileri oluyor. Daha çok tetkit yapma şansımız doğuyor. Sosyal mesafe bazı iç içe olma düzensizliğini de ortadan kaldırdı. Aslında insanlara anlatamadığımız ve düzene sokamadığımız ne kadar karşılaşmayı istemediğimiz konu başlığı varsa şu an için düzene girmiş durumda. Kişilere ve sağlığa daha fazla önem verdiğimiz ve vereceğimiz güzel günlerin bizi beklediğini söyleyebilirim. Denetimlerin arttığı sosyal konu başlıklarının önem kazandığı ve zorunlu olduğu güzel değişimler yaşıyoruz.

Ekip tedariği konusunda kısa ve orta vadede çeşitli sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu mu? Çünkü özellikle sahalarda görev alacak kadroların yetişmiş insan gücü konusunda son derece yetkin olmaları gerekli. Özellikle olası yüksek hacimli işlerde kadro sıkıntısı çekme ihtimalimiz söz konusu mu?

Aksine işlerin hacminin düşmesi personel bolluğunu da beraberinde getirdi. Sektörümüz yüzde 20 kapasite ile çalışıyor. Dolayısıyla yapılan operasyonların hepsi çok kıymetli durumda. Bu part time görev alan arkadaşlarımızdan en yukarıya kadar herkesin hissettiği ve özenle titizlikle yaklaşım sergilendiği bir konu. Dolayısıyla gerçekten çalışmak isteyen nitelikli personelleri bulmak konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz.

Son olarak Event News neler soylemek istersiniz?

Etkinlik Endüstrisi’nin Event News gibi bir haber portalına ihtiyacı vardı. Sektörde her gün yeni bir etkinlik gerçekleştirilebiliyor. Sektörü takip edebilmek ve üretilen projelerin sektör temsilcileri ve kurumsal markalar ve STK’lar tatafından haber niteliğinde ulaşıyor olması, MICE Endüstrisi’nin daha fazla farkindalık yaratmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.