Westminster Üniversitesi Etkinlik Endüstrisini İnceledi - eventnews.onlineeventnews.online

15 Ekim 2021 - 15:31

Westminster Üniversitesi Etkinlik Endüstrisini İnceledi

İngiltere’de önemli üniversiteleri arasında gösterilen Westminster Üniversitesi gerçekleştirdiği araştırma sonucu, Etkinlik Endüstrisi’nin küresel olarak COVID-19 krizi sürecinde personelini, harcamalarını ve bütçelerini ayakta kalacak şekilde ayarlayacağını belirtti. Bulgular, Haziran ayında Londra’da ki Westminster Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada ortaya çıktı. Araştırma anketi, etkinlik tasarımı ve teknolojisinin ana eğitmeni Dr. James Morgan, Turizm ve Etkinlik Araştırma Grubu tarafından üniversitede yürütüldü.

Westminster Üniversitesi Etkinlik Endüstrisini İnceledi
Son Güncelleme :

19 Temmuz 2020 - 14:31

EventNewsOnline

İngiltere’de önemli üniversiteleri arasında gösterilen Westminster Üniversitesi gerçekleştirdiği araştırma sonucu, Etkinlik Endüstrisi’nin küresel olarak COVID-19 krizi sürecinde personelini, harcamalarını ve bütçelerini ayakta kalacak şekilde ayarlayacağını belirtti. Bulgular, Haziran ayında Londra’da ki Westminster Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada ortaya çıktı. Araştırma anketi, etkinlik tasarımı ve teknolojisinin ana eğitmeni Dr. James Morgan, Turizm ve Etkinlik Araştırma Grubu tarafından üniversitede yürütüldü.

BÜTÇELER ÜZERİNDE BASKI VAR

Yapılan araştırma sonucuna göre, ajansların hizmet verdikleri markalardan gelecek etkinlik talepleriyle ilgili önemli bir düşüşle karşı karşıya kalması nedeniyle, etkinlik hizmetleri ve projelerinin bütçelendirilmesi, ajansların gelir akışlarının keskin bir biçimde düşmesi ve değişken maliyetleri karşılamasının imkansız olduğu sonucu paylaşıldı. Ankete katılanların yüzde 66’sı bütçelerin bir miktar daha indirilebilir hale getirilmesinin gerekli olduğunu kabul ederken, yüzde 8,9’u rekabetlerinin fiyatları düşüreceğini belirtirken, bununla birlikte süreci daha sağlıklı takip etmeleri gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Tüyler ürpertici bir bulgu da, katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı ilişkili oldukları işletmenin önümüzdeki altı ay içinde var olacağından emin değil.

PROJELERİN KESİLMESİ

Gerçekleştirilen çalışma sonucu, personel kesintileri ve kurumsal stratejileri araştırılan şirketler, önümüzdeki altı ila 12 ay boyunca devam edecek kesintiler ile birlikte, artık sektörde var olamayacağını ortaya koyuyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 26’sı tam zamanlı çalışanların gider ve ortaya çıkan maliyetleri konusunda daha fazla etkilendiğini belirtirken, şirketlerin yaklaşık yüzde 13’ü ise tam zamanlı çalışanların işten çıkarılmasına sıcak baktığını belirtti. Diğer yandan sevindirici bir gelişme ise, araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 42,5’i Mayıs ayı ortalarına kadar herhangi bir personel değişikliği yapmadığının altını çizdi.

Mevcut süreçte ayakta kalmayı sağlamak için yeterli fona sahip olmadıklarını belirten katılımcılar, devlet destekli kredi planlarından yararlanmaları gerektiğinin altını çizerken, katılımcıların yaklaşık yüzde 50’si devlet kredileri için başvuruda bulunacağını belirtti.