Fuar, Kongre ve Etkinlik Sektörü Ortak Bildiri Yayınladı - eventnews.onlineeventnews.online

17 Ocak 2022 - 00:24

Fuar, Kongre ve Etkinlik Sektörü Ortak Bildiri Yayınladı

Fuar, Kongre ve Etkinlik Sektörü ortak bildiri yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı. İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir çok sektörü olumsuz yönde etkilerken, en fazla zararı etkinlik, fuar ve turizm sektörlerine vermiş durumda. Sektör temsilcileri ve sektörü temsil eden 11 Sivil Toplum Kuruluşu, ortaya çıkan ekonomik ve sosyal darboğazdan çıkabilmek adına, basın bildirisi yayınladı.

Fuar, Kongre ve Etkinlik Sektörü Ortak Bildiri Yayınladı
Son Güncelleme :

17 Mart 2020 - 17:14

EventNews

Fuar, Kongre ve Etkinlik Sektörü ortak bildiri yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı. İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir çok sektörü olumsuz yönde etkilerken, en fazla zararı etkinlik, fuar ve turizm sektörlerine vermiş durumda. Sektör temsilcileri ve sektörü temsil eden 11 Sivil Toplum Kuruluşu, ortaya çıkan ekonomik ve sosyal darboğazdan çıkabilmek adına, basın bildirisi yayınladı.

STK’ların bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

 “ÖNLEM ALINMAZSA TÜM FAALİYETLERİMİZİ DURDURAN COVID-19 SALGINI SEKTÖRLERİMİZİ YOK EDECEK. SORUNLARIMIZI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ ACİLEN ANKARA’YA TAŞIYORUZ.”

Sektörümüzün Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensupları,

COVID-19 dünyayı kasıp kavururken salgının yayılmaması için seyahat kısıtlamalarına gidilmesi bazı sektörleri yavaşlatırken fuar, kongre ve etkinlik sektörlerini tamamen durdurdu.

İnsanların seyahat etmesini ve bir araya gelmesini gerekli kılan fuarcılık, kongre ve etkinlik (konser, bayi toplantıları, ürün lansmanları, yurtiçi ve yurtdışı teşvik amaçlı geziler, destination wedding, kültür merkezleri, sanat galerileri, müzeler, kültür festivalleri, konferans çevirmenliği hizmeti gerektiren toplantılar ve benzeri aktiviteler) sektörlerinde şubat ayında başlayan iptal ve ertelemeler an itibarıyla zirveye ulaşmıştır. 

Bu etkinlikler haklı olarak idari kararlarla yaz aylarına tehir edildi veya tamamen iptal edildi. Salgının dünya genelinde henüz pik noktasına ulaşmamış olması yaz aylarının da şimdiden kaybedilmesi anlamına gelebilir çünkü yabancı ziyaretçi ve katılımcılar sektörel faaliyetlerimizin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Ülkemizde alt hizmet grupları ile birlikte 5 bin civarında fuar, etkinlik ve kongre organizatörü ve tedarikçisi faaliyet göstermektedir. Bu süreç tanıtım, etkinlik ve satış noktalarında ve AVM’lerde çalışan ve önemli bir istihdam alanı olan 20 bin civarında promotörün istihdamını da imkansız kılmıştır.

Temsilcisi olduğumuz bu sektörler, binlerce firma ve alt tedarikçisi ile beraber 120 binden fazla çalışana istihdam sağlamaktadır. Bakmakla yükümlü oldukları aileleri de göz önüne aldığımızda bu sayı 500-600 bin civarına ulaşmaktadır.

Bu gizli kahramanlar sadece ülkemizde değil, Türk firmalarının katıldığı yurtdışındaki fuar ve organizasyonların tüm stant, görüntü ve hizmet altyapılarını sağlayarak döviz cinsinden önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlamaktadırlar. Şubat ayı başından itibaren yurtdışında iptal edilen binlerce fuar ve kongreyi de sayarsak durumun vahameti anlaşılmış olur.

Fuar kongre ve etkinlik sektörlerini temsil eden bizler aşağıda açık isimleri bulunan dernek ve vakıflar olarak konu ile ilgili görüşlerimizi ve önerdiğimiz acil eylem planını ilgili bakanlıklara arz edeceğiz.

Toplumsal uzlaşma için paha biçilmez bir fırsat ortaya çıkaran bu günlerde sağlığımız kadar ekonomimizi de ayakta tutacak önlemler almalıyız. Bu salgın nedeni ile en çok zarar gören sektörler olarak, olağan şartlarda hiçbir problemi olmayan işletmelerimizin yok oluşuna seyirci kalmak istemiyoruz.

Yakın alanlarda faaliyet gösteren 12 sivil toplum kuruluşu olarak tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu zorluğun gerektirdiği sorumlulukla birlikte hareket etmeye karar verdik.

Mevcut konjonktürde devletimizin ve milletimizin yanında olma bilinci ile ilgili bakanlıklarımıza ilettiğimiz çözüm önerilerimizi bu vesileyle paydaşlarımız ve değerli basın mensupları ile paylaşmak istiyoruz.

Sektörlerimiz için önerdiğimiz önlemler aşağıdaki gibidir:

 1. Şubat 2020 itibarıyla tahakkuk eden/edecek SGK, KDV ve muhtasar tahakkukları ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,
 • 2019 ve 2020 yılları kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkukları ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere faizsiz olarak ertelenmesi, ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması,
 • Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin gerek yurtdışından gelen ve Türkiye’de hizmet verdikleri yabancı müşteriler, gerekse yurtdışında hizmet verdikleri yabancı müşteriler sebebi ile kazandırdıkları döviz girdilerinin ihracat kaleminden sayılıp EXIM Bank ve diğer döviz kazandırıcı kredi ve teşviklerden faydalandırılması,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerimize 1 milyon TL’ye kadar uygun faizli ve uzun vadeli KGF kaynaklı kredilerin verilmesi,
 •  İŞKUR’un “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”nin sektörümüz için devreye sokulması,
 • İşletmelerin kamu bankaları başta olmak üzere 2020 yılı içinde vadelendirilmiş kredi borçlarının ertelenmesi,
 • Asgari ücret teşvikinin COVID-19 etkisi geçene kadar 2 katına çıkartılması,
 • COVID-19 salgınından en çok etkilenen uluslararası katılımlı toplantı, fuar, kongre ve etkinliklerde teknik, sözlü çeviri, dekor, stant dekorasyonu, transfer, insan kaynağı vb. hizmetlerini veren şirketlerle tasarım ajansları, reklam ve tanıtım ajansları, prodüksiyon şirketleri, bağımsız tasarımcı, yazar, konferans çevirmenleri gibi bu alanlarda faaliyet gösteren serbest meslek erbapları ve firmalara personel destek kredisi ve teşviki verilmesi.

Fuar Kongre Etkinlik sektöründe faaliyet gösteren dernekler olarak bu süreçte bizler de üyelerimizle birlikte yılmadan çalışıp ülkemizdeki toparlanma sürecine katkıda bulunma azminde olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 • DPiD Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği
 • İSTAV İstanbul Sanat Tanıtım Araştırma Vakfı
 • MPI Uluslararası Toplantı Profesyonelleri
 • SİTE Motivasyon Etkinlikleri Turizmi Yöneticileri Derneği
 • SSTD Sergileme ve Stant Tasarımcıları Derneği
 • TETSED Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği
 • TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
 • TUED Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği
 • UFYD Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği
 • YEPUD Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği
 • YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği
Görüşme Başlat
EventNews.Online
Türkiye'nin ilk ve tek online Etkinlik Endüstrisi haber platformu EventNews.Online'a hoşgeldiniz!

Haber Merkezi
[email protected]

Reklam Servisi
[email protected]