TÜRSAB, Koronavirüs Önlemlerini Duyurdu - eventnews.onlineeventnews.online

17 Ocak 2022 - 01:56

TÜRSAB, Koronavirüs Önlemlerini Duyurdu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yeni tip koronavirüsü salgının ortaya çıkmasının ardından aldığı sağlık önlemlerini resmi web sitesinden duyurdu.

TÜRSAB, Koronavirüs Önlemlerini Duyurdu
Son Güncelleme :

14 Mart 2020 - 19:41

EventNews

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yeni tip koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından aldığı sağlık önlemlerini resmi web sitesinden duyurdu.

Resmi makamlarla da paylaşılan önlemleri duyuran TÜRSAB tarafından yapılan açıklama şu şekilde yer aldı;

“Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB); “Yeni Tip Korona Virüsü” salgının ortaya çıkmasının ardından ilk olarak gerekli sağlık önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. TÜRSAB, çalışanlarını ve üye seyahat acentalarını bilgilendirmenin yanı sıra Türkiye’deki resmi makamlarla görüşülerek salgının etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirmiş, alınması gereken önlemler konusunda girişimlerde bulunmuştur.

Bununla birlikte uluslararası düzeyde turizm sektörünü temsil eden önemli kurum ve kuruluşlarla temasa geçilerek dayanışma çağrısı yapılmış ve alınan tedbirlere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

TÜRSAB tarafından yapılan çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

– Korona Virüsü’nün etkisini hissettirmeye başladığı ilk andan itibaren TÜRSAB Genel Merkez Binası’nda bir kriz masası oluşturulmuştur. Yaşanan tüm gelişmeler kriz masası gündemine alınarak değerlendirilmektedir.

– Sürecin başından itibaren Korona Virüsünün etkisinin değerlendirilmesi amacıyla Turizm İstişare Kurulu Üyeleri ile koordineli bir çalışma yapılmaktadır.

– Üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla içeriğinde “Korona Virüsü” ne karşı alınacak önlemler ve sektöre olası etkilerine yönelik değerlendirmelerin yer aldığı geniş kapsamlı bir Bilgi Kitapçığı hazırlanmıştır.

– Üyelerimizin Korona virüsü salgını konusundaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağlamak için resmî web sitesi üzerinden ulaşılabilen “Korona virüs Bilgilendirme Platformu” kurulmuştur. “Korona virüs Bilgilendirme Platformu” virüs salgını konusundaki tüm güncel gelişmeleri üyelerimizle web sitesinden yayınlanan duyurularla paylaşmaya devam etmektedir.

– TÜRSAB Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, katıldıkları TV programlarıyla Korona Virüsü ’nün turizm sektörüne yansımalarını değerlendirmiş, tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik açıklamalarda bulunmuşlardır.

– TÜRSAB Baş Hukuk Danışmanı katıldığı TV programlarında Korona Virüsü’ nün seyahat acentaları ve tüketiciler açısından oluşturduğu hukuki durum konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştur.

– TÜRSAB TV’de konu ile ilgili üyeleri ve kamuoyunu bilgilendiren programlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

– Hukuk Departmanımız üyelerimizi ve tüketicileri, yeni tip Korona Virüsünün yol açtığı duruma ilişkin yasal süreçler konusunda düzenli olarak bilgilendirmektedir.

– Seyahat Acentalarımızın, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca, yıllık aidat ödeme yükümlülüğünden 2020 yılı için muaf tutulması yönünde Kültür ve Turizm Bakanlığına talep yazısı yazılmıştır. Onay gelmesi durumunda üyelerimize ivedi duyurulacaktır.

– Seyahat Acentalarının 1618 saylı Kanun uyarınca, iş yerlerinde mesleklerini ifa etme zorunluluğunun, hiçbir yaptırıma ve cezai işleme tabi tutulmaksızın 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar kaldırılması ve belirtilen tarihe kadar işyerlerini açmadan online olarak tüketicilere ve diğer paydaşlara hizmet verip iş ve işlemlerini takip edebilmelerini sağlamak için  Kültür Ve Turizm Bakanlığına talepte bulunulmuştur .Onay gelmesi durumunda, üyelerimize ivedi olarak duyurulacaktır.

Korona virüsü salgınının turizm sektörüne ekonomik açıdan vereceği zararın önüne geçilmesi amacıyla resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

– Turizm Meslek Örgütlerini temsil eden Turizm İstişare Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, alınması gereken önlemler konusunda değerlendirmeler yapılarak Acil Eylem Planı oluşturulması hususunda talepte bulunulmuştur. Söz konusu toplantıda talep edilen hususlar şunlar olmuştur:

 • KOBİ desteklerinin arttırılması,
 • SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi,
 • turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artırılması,
 • sektör işletmelerinin başta tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmeleri olmak üzere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı EXIMBANK ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması,
 • var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi,
 • yurtiçi turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi,
 • tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi,
 • konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi,
 • enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması yönünde teşviklerin uygulamaya alınması.

– Korona Virüsü nedeniyle seyahat acentalarının uğrayacağı kaybı göz önünde bulundurarak üye Seyahat Acentalarının aidatlarının ertelenmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

– Turizm İstişare Kurulu olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile bir toplantı gerçekleştirilmesi konusunda girişimde bulunulmuştur. Sayın Bakan ile yapılacak toplantıda; Korona Virüsü salgınının istihdama yansımasının değerlendirilmesi ve sektöre bu alanda teşvik ve destek sağlanması hususunda talepte bulunulması planlanmaktadır.

– Turizm İstişare Kurulu’nca Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ile bir görüşme gerçekleştirilerek turizm sektörünün Korona Virüsü salgını nedeniyle uğradığı ve uğrayacağı zarara ilişkin bir bilgilendirme yapılmış ve aşağıdaki hususlarda destek talebinde bulunulmuştur.

 • İçinde bulunduğumuz koşullarda, turizm ve yeme içme işletmeleri üzerinde büyük yük oluşturan SGK, KDV, muhtasar, konaklama gibi vergi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans payı dahil diğer kamu yüklerinin tahsilatının 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi ve sonrasında da bu meblağının yeniden yapılandırılarak faizsiz ödenebilmesinin sağlanması.
 • Tur operatörü işletmeleri ve Seyahat Acentaları öncelikli olmak üzere, konaklama ve yeme-içme işletmelerinin bozulan nakit akımlarının düzeltilmesi için, uzun vadeli ve düşük faizli ve teminatsız KGF ve Hazine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması.
 • Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mevcut kredi borçlarının ana para ve faiz ödemelerinin 2021 yılı Eylül ayına kadar ertelenerek uygun faiz oranı ile yeniden yapılandırılması, yapılandırma işlemleri tamamlanana kadar mevcut yasal takiplerin dondurulması ve yeni yasal takiplerin yapılmaması.
 • Ayrıca Turizm Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üçüncü şahıslara olan vecibelere karşı takiplerde, haciz ve muhafaza işlemlerinde işletme bütünlüğünün bozulmasını işletme faaliyetini kesintiye uğramasını önleyecek kararların alınması.
 • Turizm sektörünün, enerji, doğal gaz ve su maliyetlerinin azaltılabilmesi için 2634/16. Madde hükümlerinin yeniden uygulanması.
 • Turizm şirketlerine ait devreden KDV alacaklarının, bu şirketler ve bu şirketler ile aynı gruba dahil ilişkili şirketlerin vergi ve diğer kamu borçlarından mahsup edilmesinin süratle sağlanması.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve vakıflar tarafından turizm amaçlı tahsis edilen turizm tesisleri için ödenen irtifak ve kullanım bedelleri, kira, işletme hakkı bedeli ve diğer benzeri ödemelerin bir yıl süreyle ertelenmesi ve sonrası dönemde, uygun bir faizle yeniden yapılandırılması.
 • Korona virüsü salgınına bağlı olarak ülke sınırlarının giriş ve çıkışlara kapatılması durumunda, turizm sektörü tarafından istihdam edilen kişilerin, ücretlerinin bir kısmının kamu tarafından karşılanması.
 • Yurtiçi uçuşlarda ve turizm taşımacılığında %18 olarak uygulanan KDV’nin yıl sonuna kadar %1 olarak uygulanması.
 • Her işletmede Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış ilk eylemli rehberin istihdamı ile ilgili tüm yükün kaldırılması. Bundan eylemli rehberlerin faydalandırılması. Mükellefiyet sınırının altında geliri olan eylemli rehberlerin bir kereye mahsus olmak üzere mikro hibe ile desteklenmesi.
 • Kurumlar Vergisi Mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarına ilişkin olarak hak kazandıkları yatırıma katkı tutarlarının, yatırım döneminde istihdam edilen personele ödenen ücretler üzerinden kesilerek ödenmesi gereken Gelir Vergisi Stopajlarına mahsubunun sağlanarak en az iki yıl süresince kullandırılmasının mümkün hale getirilmesi.
 • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde çalışan kişilere Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/17.madde kapsamındaki ücret ödemelerinin, bu müesseselerde mevcut ekonomik şartlar da dikkate alınmak suretiyle, istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi için, en az iki yıl süreyle %95’inin gelir vergisinden istisna edilmesinin sağlanması.
 • İŞKUR tarafından “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”nin devreye girmesi.

– Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, WTTC ve ECTAA ile temasa geçilerek dayanışma çağrısı yapılmış ve karşılıklı bilgi paylaşımı yapılması hususunda niyet beyanında bulunulmuştur.

– Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, ABD, İspanya, Belçika, Yunanistan, Polonya, İran, İtalya’daki TÜRSAB’ın muadili olan Seyahat Acentaları Birlikleri ile iletişime geçilerek dayanışma dilekleri iletilmiş, virüs salgını konusunda turizm sektörünün alabileceği önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.

– Mart ayı sonunda yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul ileri bir tarihe ertelenmiştir.

– TÜRSAB Genel Merkez binasında kişisel hijyenin sağlanması amacıyla tüm personele dezenfektan dağıtılmış, binadaki tüm katlara özel dezenfektanlar konulmuştur. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri tüm çalışanlarımıza ve Bölge Temsil Kurullarına e-posta yoluyla iletilmiştir.

– Devlet otoritelerinin açıklamaları ve uyarıları yönünde; uluslararası fuar katılımları iptal edilmiş, TÜRSAB Genel Merkez ve Bölge Temsil Kurullarında yapılacak olan tüm etkinlikler, toplantılar, eğitimler, ileri bir tarihe ertelenmiştir.” denildi.

EN ÇOK KAZANANLAR

 • PEGYO1.32 10.00%
 • QNBFL97.35 10.00%
 • DOAS50.00 9.99%
 • QNBFB43.62 9.98%
 • IHAAS11.02 9.98%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • PKENT350.60 -95.42%
 • EMNIS23.66 -9.97%
 • ERCB54.50 -7.00%
 • RALYH9.38 -5.82%
 • ULAS3.20 -4.48%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • THYAO28.22 -1.95%
 • KRDMD13.21 -1.05%
 • EREGL31.48 -0.44%
 • SISE15.07 0.13%
 • GARAN11.86 -0.17%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

DÖVİZ KURU

BIST100 2.072.93 % 0,11
DOLAR 13.5425 % 0,17
EURO 15.4541 % 0,17
BITCOIN 42.979.43 % -0,82
ÇEYREK ALTIN 1.292.98 % 0,15
GRAM ALTIN 793.51 % -1,18
Görüşme Başlat
EventNews.Online
Türkiye'nin ilk ve tek online Etkinlik Endüstrisi haber platformu EventNews.Online'a hoşgeldiniz!

Haber Merkezi
[email protected]

Reklam Servisi
[email protected]